Sven Bjerstedt

Fredag (Friday), 09:30–10:00, H140

Affiliering (affiliation): Teaterhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, SWE

Abstract:

Fakiren och fakirinnorna
Inflytande från humoristen Falstaff, fakir hos några svenska kvinnliga
författare
 

Denna stilkomparativa studie tar sin utgångspunkt i en presentation av lundaförfattaren Axel Wallengren (1865–96) och hans banbrytande insats som 1890-talshumorist under pseudonymen Falstaff, fakir (ofta benämnd som Fakiren).

Fakirens särpräglade stildrag är många. Ofta har bland annat de följande framhållits: kontrasten mellan stil och innehåll, överdriften som parodi på överdriften, ordvitsen, anakronismen, det plötsliga stilbrottet, idéernas anarki, hans strävan att gömma den mest otänkbara överraskningen till sist, och hans felaktigt använda främmande termer.

Presentationens huvudsyfte är att diskutera Fakirens möjliga inflytande på ett urval kvinnliga svenska författare.

Fakirens förmåga att avlyssna vardagen och hans fallenhet för dårdiktning – liksom även ambitionen att också skriva allvarligt syftande poesi – återfinns hos Anna Myrberg ("Svarta Masken", 1878–1931). 

Fakirens parodiska stilistiska förmåga har en tydlig motsvarighet hos Klara Johanson (1875–1948), som liksom han kan sägas exemplifiera hur humorn kan fungera som enslingens defensiva pansar; ett glam sprunget ur utanförskap. 

Wallengrens växelspel mellan aristokratisk hållning och samhällsengagemang, andakt och ironi, poet och fakir; allt detta kan påminna om motsvarande dynamik hos Harriet Löwenhjelm (1887–1918) – liksom spelet med flera fiktiva jag. 

Varken dessa tre författares litterära gärning eller fakiren Falstaffs har nått nämnvärd internationall spridning. Det har däremot Astrid Lindgrens (1907–2002). De absurda infallens anarki liksom ordvitsandet förenar Wallengren med Astrid Lindgren. Avslutningsvis utpekas den senares texter om Pippi Långstrump, inte minst den så kallade Ur-Pippi, som bärare av tydliga drag av fakiren Falstaffs stilistiska arvegods. Det är glädjande och tänkvärt att se hur något av den svenska humoristiska portalgestaltens ande mer än hundra år senare lever vidare genom Pippi Långstrumps segertåg över världen.


Om (about):

photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-16