Plenarframträdanden

Särskilt inbjudna föreläsare (Keynote speakers)

(Click here for information in English)

Här är en lista över konferensens huvudtalare. Klicka på namnen för mera information om dem och om ämnet för deras anföranden.

Photo of Simon Critchley

Simon Critchley

(Hans Jonas Professor of Philosophy vid New School for Social Research, New York, USA)

Internationellt berömd filosof som bland mycket annat skrivit om humor

Läs mer

Photo of Dennis Meyhoff Brink

Dennis Meyhoff Brink

(Postdoc ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og museet Storm, Danmark)

Vil tale om aktuelle satiriske reaktioner på det forbud imod at satirisere Muhammed.

Läs mer

Photo of Lisa Lundquist

Lita Lundquist

(Professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi vid Copenhagen Business School, Danmark)

Författare till boken Humorsocialisering: Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? (2020)

Läs mer

Eva Lindström och Lena Frölander Ulf

Eva Lindström & Lena Frölander-Ulf

Författarna Eva Lindström (årets Almapristagare!) och Lena Frölander-Ulf samtalar med litteraturvetaren Karin Nykvist om humor i barn- och ungdomslitteratur.

Läs mer

Foto på Daneil Möller

Daniel Möller

(Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet, Sverige)

Kommer att hålla ett anförande om "Carl Michael Bellman som humorist och pekoralpastischör"

Läs mer

Ulf Peter Hallberg

Ulf Peter Hallberg

(Författare och översättare, undervisar i kreativt skrivande vid Sorbonneuniversitetet i Paris)

Presenterar en reflekterande summering under konferensens avslutande.

Läs mer

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-08-17