Plenarframträdanden

Särskilt inbjudna föreläsare (Keynote speakers)

Här är en lista över bekräftade plenarframträdanden som kommer äga rum under konferensen. Mer information om föreläsarna och om ämnet för deras framträdanden kommer att presenteras efter hand.

Fler namn kommer att tillkomma inom kort.

  • Lita Lundqvist (Professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi vid Copenhagen Business School), författare till boken Humorsocialisering: Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)?(2020)
  • Daniel Möller (Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet) kommer att föreläsa om humor i nordisk poesi
  • Hyeon-Sook Park och Jai-Ung Hong (professorer på Department of Scandinavian Languages and Literature vid Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) kommer att hålla ett föredrag om svårigheterna att översätta humor

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-01-19