Carmen Vioreanu

Torsdag (Thursday), 09:30–10:00, H104 (Hörsalen)

Affiliering (affiliation): Universitetet i Bukarest, ROU

Abstract:

"Jag kan försäkra eder, att det är så, att man skulle kunna riktigt kväfvas af skratt"
Farsartade upptåg i slottsmiljö i Hedvig Elisabeth Charlottas dagböcker


1774 kom den femtonåriga Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp till Sverige som gemål till hertig Karl. Ett år senare började hon anteckna sina upplevelser, iakttagelser och åsikter kring den svenska politiska och kulturella arenan, något hon skulle fortsätta med i drygt fyra decennier, till och med under sin tid som Sveriges och Norges drottning. Vår omfattande inblick i den gustavianska hovlivet bottnar till stor del i hennes efterlämnade redogörelser, översatta från franska och utgivna av Carl Carlson Bonde åren 1902-1907.

Till de talrika kulturarrangemang vid Gustaf lll:s hov hörde också en mera privat sida, som var undangömd för omvärldens ögon. Utifrån Hedvig Elisabeth Charlottas detaljrika och livfulla skildringar av hovets sällskapsliv förstår man att begreppet divertissement var mångfacetterat. Ordet betecknade inte enbart vissa profesionella opera- och teaterföreställningar, utan också spontana enkla eller sammansatta underhållningstillställningar på okonventionella platser, iscensatta av hovets medlemmar. En form av divertissement var också de så kallade ”upptåg” som till en början skapades för att sätta färg på ett tråkigt vardagsliv och som så småningom skulle utvecklas och utformas till riktiga (små)fester.

De upptåg arrangerade av kungens närmaste krets tillägnades alltid en specifik hedersgäst och gick ut på att föreställa olika verkliga eller påhittade karaktärer samt miljöer, på ett humoristiskt sätt. I stort sett var de groteska efterhärmningar, i vilka man satsade på absurda och oväntade situationer samt på överdrivna fysiska drag, repliker och handlingar. Deltagarna var inte rädda för att göra sig själva till åtlöje – självnedsättande humor var faktiskt oftast en förutsättning till ett lyckat och uppskattat upptåg.

I denna uppsats kartlägger jag och diskuterar humorn i slottsmiljö under den gustavianska tiden, utifrån hertiginnans memoarer.


Om (about):

  • Associate Professor på Universitetet i Bukarest.
  • Fil.dr. i svensk teater (Nationaluniversitetet för teater- och filmkonst, Bukarest, 2013);
  • Har undervisat sedan 1998 på Universitetet i Bukarest i olika ämnen: Svensk litteratur och kultur (Romantiken, August Strindbergs liv och verk, Det moderna genombrottet, Modernismen), Sveriges historia, Skandinavisk mytologi och folklore, Svensk språkhistoria, Svensk morfologi och syntax, Svensk lexikologi, Narrativa och performativa strukturer hos svenska youtubevloggare samt norska och isländska på nybörjarnivå.
  • Fyra böcker publicerade på Bucharest University Press och ett antal artiklar och studier på rumänska, engelska och svenska (bl.a. The Portrait of An Enlightened Monarch: Strindberg's Gustav lll (2020), Max Reinhardt’s Contribution to the Development of Modern Stage Direction in Sweden (2020), Texten i färöiska ballader med norröna mytologiska motiv: dess performativa karaktär (2018))
  • Översättare av drygt ett hundra teaterpjäser och romaner från skandinaviska språk till rumänska (bl.a. August Strindberg, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Lars Norén, P O Enquist, Jonas Gardell, Mikael Niemi, Mattias Andersson, Sofia Fredén, Jon Fosse, Erlend Loe, Kim Leine, Peter Asmussen, Jens Christian Grøndahl, Line Knutzon, Lars von Trier)
Photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15