Per Johnsson

Fredag (Friday), 11:30–12:00, H135a

Affiliering (affiliation): Lunds universitet, SWE

Abstract:

Kan man använda humorn i nordiska sagor när man arbetar som psykolog?


Kan humor och speciellt humor i sagor vara en möjlighet till ökad förståelse för de patienter som en psykolog samtalar med? Kan humor i psykoterapeutiskt arbete vara möjligt och något  som möjliggör ökad insikt? Svaret är ja men det är svårt och det måste vara med stor timing när man som psykolog använder humor eller bilder från sagor. Sagan skall helst öka förståelsen men också helst ge nytt perspektiv på livet som man lever.

I mitt arbete som psykolog med patienter som har anorexia nervosa har jag ofta frågat: Vilken är din favorit saga och fått till svar Pippi Långstrump. Denna flicka som är övergiven av sina föräldrar, mamma död och pappa kung på en ö, men hittat ett sätt att klara sig och överleva både psykologisk och fysiologiskt. Det finns otaliga exempel i Astrid Lindgrens Pippi Långstrump på hur hon vänder och vrider på tillvaron tex att lägga fötterna på kudden, sin försäkran till sin döda mamma ”Var inte ängslig! Jag klarar mig allt.” Hon är stark men har också tvingats inse att hon måste vara stark och det kan många patienter med anorexia nervosa omfamna och få en ahaupplevelse av.

Finn Skårderud skrev i en föreläsning att humor i psykoterapi handlar om att gå från haha till aha och från aha till ett ökat självomhändertagande. Sven Nordqvist skrev Nasse hittar en stol 1988 som många patienter skrattat åt tillsammans med mig men också efter hand insett att psykoterapi handlar om att hitta en stol, en ny stol. I Nasse hittar en stol finns många situationer som är roliga, men samtidigt användbara för att få patienten att öka sin förståelse kring världen och sig själv i världen. Att man har en större frihet än man tror att välja en ny stol och förändra sin situation.

Kierkegaard skrev att livet är komiskt och Suzanne O´Sullivan (2015) att skrattet är det mest psykosomatiska vi har. Om humor används rätt kan det vara befriande både fysiologisk och psykologiskt. Freud skrev 1905 i sin berömda bok Jokes and their relation to unconsious att humor är subjektiv men en möjlighet för att öppna upp vägen till det omedvetna, Humor kan vara en möjlighet till Joint attention som Tomasello (2015) skriver. Gemensam blick är befriande för många människor som lider och sagor och framför allt humor är en möjlighet.

Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i humor hos Pippi Långstrump, Nasse hittar en stol, Tove Janssons Den farliga resan, Jujja och Tomas Wieslanders Mamma Mu bygger koja och Den fräcka kråkan av Ulf Nilsson och Eva Eriksson.
 

Om (about):

Docent i klinisk psykologi, legitimerad psykolog och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Per Johnssons specialområden är ätstörningar och psykosomatik. Han forskar bl.a. kring alexitymi och självbild vid ätstörningar, samt har även bedrivit forskning kring försvar och anpassning hos barn med diabetes hos barn, samt hos patienter med högt blodtryck och hjärtinfarkter.

Publikationer: https://portal.research.lu.se/sv/persons/per-johnsson/publications/

 

photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15