Eva Lindström & Lena Frölander-Ulf

Fredag (Friday), 14:00–15:00, H104 (Hörsalen)

Eva Lindström

Astrid Lindgren Memorial Award 2022!

One of Sweden's most respected picture book authors and illustrators. Since her debut in the 1980s, she has written and / or illustrated up to fifty acclaimed children's books and several times won or been nominated for various literary prizes and awards, such as the August Prize, the Snowball, the Elsa Beskow plaque, the HC Andersen Prize and the Nordic Council and youth literature prize. Her style, both in terms of image and text, is completely her own, information-dense and sparse at the same time, and she always starts from the child's perspective in her storytelling. Lindström does not give in to difficult topics such as exclusion or betrayal, while at the same time almost every spread is characterized by a low-key humour. In her latest book, Ingenting är omöjligt för oss ("Nothing is impossible for us"), published in 2021, two siblings talk about a fresh start in a new place after their parents' separation.

Eva Lindström was recently awarded the Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA-award) 2022, the world's largest award for children’s and young adult literature.

Read more about Eva Lindströms work here: https://alma.se/en/laureates/eva-lindstrom/
 

Lena Frölander-Ulf

Illustrator, author and graphic artist, based in Helsinki. She has been nominated several times for the Finlandia Junior Prize and other prizes, both for her own books and for books in which she has collaborated with others. Her more acclaimed works include Jag, Fidel och skogen ("I, Fidel and the forest") from 2016, Pappa, jag och havet ("Dad, me and the sea") from 2018 and Jag, Fidel och storstan ("I, Fidel and the big city") from 2021. In Frölander-Ulf's very own imagery, the dark and nasty are often combined with subtle humour. Frölander-Ulf also works with theater, both as a playwright and as a member of the Helsinki-based Theater Tapir, a "punk-inspired, prop-loving theater" that performs for both children and adults.

Read more about Lena Frölander-Ulf work here: https://litteratur.sets.fi/forfattare/lena-frolander-ulf/
 

Karin Nykvist

Associate professor of literary studies and literary critic with a special interest in contemporary poetry and picture books - two areas that have surprisingly much in common. She is currently leading a research project on multilingualism in Nordic contemporary literature. Her most recent academic publications include the articles “Creative Destruction in Contemporary Sound Poetry. The Case of Eiríkur Örn Nor∂dahl ”(Canadian Review of Comparative Literature),“ ‘The stones they sat on / still stand on’ ”. Ecocritical readings of Barbro Lindgren's poetry ”(Barnboken) and“ Situated multilingualism. The example of Caroline Bergvall's Drift ”(Edda).

Read more about Karin Nykvist work here: https://www.sol.lu.se/person/KarinNykvist/

 

Ett samtal om att använda humor i barn- och ungdomslitteratur

Eva Lindström

ALMA-priset 2022!

En av Sveriges mest respekterade bilderboksförfattare och illustratörer. Hon har sedan debuten på 1980-talet författat och /eller illustrerat uppemot ett femtiotal hyllade barnböcker och flera gånger vunnit eller nominerats till olika litterära priser och utmärkelser, som Augustpriset, Snöbollen, Elsa Beskow-plaketten, HC Andersen-priset och Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Hennes stil, både vad gäller bild och text, är alldeles egen, informationstät och sparsmakad samtidigt, och hon utgår alltid från barnets perspektiv i sitt berättande. Lindström väjer inte för svåra ämnen som utanförskap eller svek, samtidigt som nära nog varje uppslag präglas av en lågmäld humor. I hennes senaste bok, Ingenting är omöjligt för oss (2021), berättar två syskon om en nystart på en ny plats efter föräldrarnas separation.

Eva Lindström tilldelades nyligen Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) 2022, världens största pris för barn- och ungdomslitteratur.

Läs mera om Eva Lindström här: https://alma.se/pristagare/eva-lindstrom/

Lena Frölander-Ulf

Illustratör, författare och grafiker, med bas i Helsingfors. Hon har flera gånger nominerats till Finlandia Junior-priset och andra priser, både för sina helt igenom egna böcker och för böcker där hon samarbetat med andra. Till hennes mer uppmärksammade arbeten hör Jag, Fidel och skogen från 2016, Pappa, jag och havet från 2018 och Jag, Fidel och storstan från 2021. I Frölander-Ulfs alldeles egna bildspråk förenas gärna det mörka och otäcka med underfundig humor. Frölander-Ulf arbetar också med teater, både som dramatiker och som medlem av Helsingforsbaserade Teater Tapir, en ”punkinspirerad, rekvisitaälskande teater” som gör föreställningar både för barn och vuxna.

Läs mera om Lena Frölander-Ulf här: https://litteratur.sets.fi/forfattare/lena-frolander-ulf/
 

Moderator:

Karin Nykvist

Docent i litteraturvetenskap och litteraturkritiker med ett särskilt intresse för samtida poesi och bilderböcker – två områden som har förvånansvärt mycket gemensamt. Hon leder för tillfället ett forskningsprojekt om flerspråkighet i nordisk samtida litteratur. Till hennes senaste akademiska publikationer hör artiklarna ”Creative Destruction in Contemporary Sound Poetry. The Case of Eiríkur Örn Nor∂dahl” (Canadian Review of Comparative Literature), “’Stenarna de suttit på / star ännu kvar’”. Ekokritiska läsningar av Barbro Lindgrens poesi” (Barnboken) och ”Situerad flerspråkighet. Exemplet Caroline Bergvalls Drift” (Edda).

Läs mer om Karin Nykvist här: https://www.sol.lu.se/person/KarinNykvist/

Videoupptagning från samtalet:

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2023-04-27