Symposium: Utfordrende humor i barne- og ungdomslitteratur

Torsdag (Thursday), 09:00–12:30, H135b

Tema:
Humoristisk litteratur er svært populært hos barn og unge, men likevel relativt lite forsket på. Humoren i nordisk barne- og ungdomslitteratur er mangfoldig. Den gjør lesingen morsom og underholdende, men kan samtidig utfordre tanken og vante måter å forstå verden på og slik stimulere den kritiske refleksjonen. I andre tilfeller kan humor avlede og sløve tenkningen, eller forsterke stereotypier. Dette symposiet inneholder paper-presentasjoner som springer ut av et felles forskningsprosjekt i forskergruppen Litteraturdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Prosjektet utforsker humor i norsk og nordisk barne- og ungdomslitteratur, med særlig vekt på humor som utfordrer på ulike måter. Vi stiller bant annet følgende spørsmål: Hvordan fungerer humor i litteratur med alvorlige tema, som klimakrise, sykdom eller fattigdom? Hvordan kan humor utfordre leseren? Hvordan utfordrer humor fortolkningen eller kvalitetsvurderingen av litteraturen? Og på hvilke måter kan humor utfordre den som humoren er rettet mot? Vi bruker blant annet humorteori, litteraturdidaktisk teori og teori fra litteraturforskning for å svare på disse spørsmålene.

 

7 bidrag:

 Gro Ulland «Alt er gørr». En klasseromsundersøkelse av humor

Buffy By er inspirert (Ingeborg Arvola, 2020), er en barnebok som kritikere har vurdert som breddfull av humor. Hva skjer så når elever i bokens målgruppe skal rangere og vurdere antatt morsomme situasjoner fra boken? Materialet som presenteres her viser hvordan elever på 7. trinn uttrykker seg om bokens humor eller mangel på humor, og hvordan de samlet sett utgjør et motsvar til bokens resepsjon hos voksne lesere.
 

Inga Henriette Undheim og Kristoffer Jul-Larsen: Med rumpa mot verden. Provokasjonsstrategier i Erlend Loes barnebøker

Rumpa har vært en gjenganger i Erlend Loes barnebøker. Med titler som Rumpemelk fra Afrika (2012)og Hvem rumpet brunosten? (2021) gir Loe både store og små lesere noe å le av. Å vise rumpa er en av de mest grunnleggende provokasjonene i vårt samfunn, og i sine barnebøker viser Loe rumpa til både nasjonale ikoner og politisk korrekte idealer. Loes rumpehumor er satirisk, men i hvilke retninger sparker satiren? Og hvordan treffer denne humoren egentlig barneleseren og lesere utenfor Norge og Norden?
 

Marianne Røskeland: Hvordan kan humor i litteraturen invitere til kritisk refleksjon?

Det finnes forskningsmessig belegg for at man lærer bedre når det er morsomt. Men kan humor også bidra til at vi tenker skarpere og mer kritisk? Disse spørsmålene vil bli belyst med eksempler fra norsk og skandinavisk barne- og ungdomslitteratur, blant annet av Ragnar Hovland, Inger Hagerup, Christian Løchstøer, der en absurd vri kan peke på det rare, underlige og grunnleggende komiske ved tilværelsen. 
 

Inga Henriette Undheim og Hilde Dybvik:Humor i barnebøker om hvordan barn blir til

Hvordan forteller man barn hvordan barn blir til? Man bruker humor! I vårt innlegg vil vi gjennom eksempler fra norske, svenske og danske barnebøker om hvordan barn blir til, vise hvordan ulike former for humor blir brukt som strategi for formidling av en, i barnelitterær sammenheng, utfordrende tematikk. På den ene siden vil vi vise hvordan humoren bidrar til å ufarliggjøre tematikken, og til å ivareta barneperspektivet. På den andre siden skal vi også se hvordan bruken av humor kan være problematisk, idet den kan bidra til å videreføre kjønnede, heteronormative mønstre.
 

Åse Høyvoll Kallestad : «Du må da tåle en spøk!» En litterær undersøkelse av humor som krenker

Skolen har ikke klart å få bukt med mobbing, Det rapporteres stadig om åpenlys, til dels voldelig mobbing, og ikke minst har den skjulte mobbingen økt i takt med utbredelsen av sosiale medier. Uavhengig av arena er det en gjenganger at mobberne skjuler seg bak en spøk hvis de blir konfrontert med krenkende adferd. Denne artikkelen er en undersøkelse av hvordan et utvalg skjønnlitterære tekster for barn og ungdom iscenesetter humorens trakasserende muligheter. Jeg vil se på tekstenes skildring av aktuelle situasjoner, hvordan personene som er involvert blir karakterisert og hvordan tekstene går i dialog med leserne om det som skjer.
 

Malin Jenssen Bakken:Humor og kropp i barnelitteraturen

Hva skjer når tjukke kropper blir utgangspunkt for humoren i en barnelitterær tekst? Humor som tar utgangspunkt i kroppens fasonger, positurer og funksjoner har en stor plass i barnekulturen, men humor har også en sosialiserende funksjon, og kan bidra til å skape og opprettholde normative forestillinger om hva som er en riktig og akseptabel kropp. I dette innlegget spør jeg hvordan humor brukes i fremstillingen av tjukke karakterer i barnelitteraturen, og hvilke diskurser om kropp disse fremstillingene bidrar til å sosialisere unge lesere inn i. 
 

Per Arne Michelsen: Humor i sving

Arne Svingen er en populær og produktiv forfatter som hovedsakelig skriver for barn og ungdom.  Blant annet gir han ut en humor- og en grøsserserie i lettlestformat for barn mellom 6 og 9 år. Han har også skrevet feel good-romaner for litt eldre barn og problemorientert samtidslitteratur for ungdom. Humor er viktig i forfatterskapet, men i varierende grad og opptrer i ulike former. I dette innlegget vil jeg undersøke humoren i et representativt tverrsnitt av forfatterskapet. Hva kjennetegner humoren i Svingens bøker og hvordan fungerer den?

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15