CSS Conference 2022

24-27 augusti 2022, Lund och Köpenhamn

Banner

Tema: Nordisk humor i Världen


Varmt välkommen till Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk (CSS) tredje internationella konferens i Scandinavian Studies! Årets konferens äger rum både i Lund och i Köpenhamn och i samarbete med Frederiksbergmuseernes museum för humor och satir – STORM.

CSS, numera Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund-Hankuk, är ett internationellt forskningscentrum inom forskningsfältet Scandinavian Studies. Vi arbetar med att skapa internationella samarbeten och gemensamma forum för alla som forskar i nordiska språk och i nordisk kultur. Framförallt strävar vi efter att utgöra en kontinuerlig länk mellan de nordiska ländernas nationella forskningsmiljöer och den rika flora av utomnordiska institutioner och organisationer som bedriver forskning om Norden och som finns etablerade över hela världen. Sedan hösten 2021 har vi också inlett ett nära samarbete med Department of Scandinavian Languages and Literature at the Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), beläget i Seoul, för att stärka kontakten forskare i denna del av världen.

Framflyttad på grund av covid-19-pandemin äger nu vår tredje stora internationella konferens i Scandinavian Studies rum under fyra sensommardagar 2022, med start efter lunch onsdagen den 24 augusti och med avslut på eftermiddagen lördagen den 27 augusti.

Liksom tidigare år är Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet huvudarenan för konferensens aktiviteter, men nytt för i år är att vi planerar att förlägga en eftermiddag till Köpenhamn. Det kommer att röra sig om ett arrangemang i samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM. Mer information om detta kommer att presenteras efter hand.

Tema och keynote speakers

Årets övergripande tema är Nordisk humor i Världen, ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär. Du kan läsa mer om våra tankar kring temat och om våra förslag till sessions-ämnen via rubriken "tema" i vänstermenyn.

Under rubriken "Plenarframträdanden" kommer vi successivt att presentera keynote speakers och andra särskilt utvalda framträdanden som kommer att äga rum under konferensen. Denna lista uppdateras efter hand.

Anmälan

Du anmäler dig till konferensen genom att betala konferensavgiften. Information om hur du gör det, samt om den valfria konferensmiddagen hittar du här: https://www.css.lu.se/css-conference-2022/anmalan/

Deadline för inlämning av förslag på paper att presentera har passerat, men det går utmärkt att delta i konferensen endast som åhörare.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på iwcss.administratorssol.luse.

Varmt välkomna till Öresund önskar CSS!

 

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-11-23