CSS Conference 2022

24-27 augusti 2022, Lund och Köpenhamn

Banner

Tema: Nordisk humor i Världen


Varmt välkommen till Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk (CSS) tredje internationella konferens i Scandinavian Studies! Årets konferens äger rum både i Lund och i Köpenhamn och i samarbete med Frederiksbergmuseernes museum för humor och satir – STORM.

CSS, numera Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund-Hankuk, är ett internationellt forskningscentrum inom forskningsfältet Scandinavian Studies. Vi arbetar med att skapa internationella samarbeten och gemensamma forum för alla som forskar i nordiska språk och i nordisk kultur. Framförallt strävar vi efter att utgöra en kontinuerlig länk mellan de nordiska ländernas nationella forskningsmiljöer och den rika flora av utomnordiska institutioner och organisationer som bedriver forskning om Norden och som finns etablerade över hela världen. Sedan hösten 2021 har vi också inlett ett nära samarbete med Department of Scandinavian Languages and Literature at the Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), beläget i Seoul, för att stärka kontakten forskare i denna del av världen.

Framflyttad på grund av covid-19-pandemin äger nu vår tredje stora internationella konferens i Scandinavian Studies rum under fyra sensommardagar 2022, med start efter lunch onsdagen den 24 augusti och med avslut på eftermiddagen lördagen den 27 augusti.

Liksom tidigare år är Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet huvudarenan för konferensens aktiviteter, men nytt för i år är att vi planerar att förlägga en eftermiddag, på fredagen, till Köpenhamn. Det kommer att röra sig om ett arrangemang i samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM. Mer information om detta kommer att presenteras efter hand.

Årets övergripande tema är Nordisk humor i Världen, ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär. Du kan läsa mer om våra tankar kring temat och om våra förslag till sessions-ämnen via rubriken "tema" i vänstermenyn.

Under rubriken "Plenarframträdanden" kommer vi successivt att presentera keynote speakers och andra särskilt utvalda framträdanden som kommer att äga rum under konferensen. Denna lista kommer att uppdateras efter hand.

Du anmäler ditt intresse för att delta genom att skicka in ett förslag på ett paper du skulle vilja presentera. Mer information och instruktioner kring detta finns under rubriken "Lämna in förslag/abstract" i vänstermenyn. Deadline för inlämning är den 1 februari. Besked om förslaget accepterats kommer senast den 15 februari.

Konferensavgiften kommer att vara 170 EUR. Vari, vid sidan om luncher, fika och en kvällsbuffé, också biljettkostnaden för resa med tåg till Köpenhamn tur och retur ingår.

Övrig information, såsom tips på boende, kvällsaktiviteter etc., kommer att läggas till löpande under våren. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på iwcss.administratorssol.luse.

Varmt välkomna till Öresund önskar CSS!

 

Deadline

1 februari 2022 är sista dagen att lämna in förslag/abstract!

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2021-11-30