Åse Marie Ommundsen & Tone Louise Stranden

Fredag (Friday), 09:30–10:00, H135b

Affiliering (affiliation): Oslo Metropolitan University, NOR

Abstract:

Humor i to utfordrende bildebøker om ensomhet


Til tross for at humor i flere tiår har vært en sentral tendens i bøker for barn og ungdom, er humor fortsatt et lite utforsket felt innenfor barnelitteraturforskningen (Cross 2011, Bermejo 2021). Vi ønsker å utforske hvordan humor brukes som virkemiddel i to nyere norske bildebøker for barn. De to prisbelønte bildebøkene Ulf er uvel (Wexelsen og Kuhn 2020) og Det runde problemet (Markhus 2019) handler om ensomhet og depresjon ved hjelp av humor. De to narrativene starter med en mangeltilstand, noe er feil eller mangler, og leseren blir invitert til å finne feilen. Begge bøkene passer inn under definisjonen av utfordrende bildebøker: De er åpne og kognitivt stimulerende sammensatte tekster, der samspillet mellom ord og bilde inviterer leseren til å tenke, utforske og tolke samspillet mellom ord og bilde (Ommundsen 2022, 99).

Bilder er mer effektive enn ord både når det gjelder å stimulere leserens empati, og til å representere det ukjente, det som skiller seg fra leserens tidligere erfaringer (Nikolajeva 2018, 112, 113). Det som umiddelbart treffer leseren affektivt og fanger hennes oppmerksomhet i de to valgte bildebøkene, er nettopp humoren. Humoren oppstår i samspillet mellom ord og bilde, som i flere tilfeller er kontrapunktisk. I Ulf er uvel kan for eksempel verbalteksten insistere på at Ulf er død, samtidig som bildene viser at han lever. Barneleseren identifiserer seg ikke nødvendigvis med den antropomorfe hovedpersonen Ulf, men tar på seg rollen som den som avslører Ulfs misforståelse. Slik blir barneleseren den overlegne karakteren i narrativet, og det oppstår en karnevalesk, komisk inversjon som viser tillit til barneleserens kognitive evner (jf Cross 2011). Tilsvarende, i Det runde problemet kjenner Robert på seg at han har et problem, men bare bildene avslører at han (bokstavelig talt) har mistet hodet. Humoren oppstår i åpningene mellom ord og bilde, som leseren selv aktivt må fylle ut: «It is fun [for young readers] to understand more than do the characters.» (Nilsen and Nilsen 200, 69)

Bildeboka kan forstås som et komplekst «signifying system» hvor den kulturelle meningen overskrider dens mer overfladiske informasjon (op de Beeck 2018, 19). Ved å utforske humoren som virkemiddel i de to prisvinnende samtidsbildebøkene, vil samfunnets kulturelle normer også tre frem i lyset. I hvilken grad finner vi en subversiv humor, og i hvilken grad er den normbefestende? I paperet vil vi presentere analyser av de to bildebøkene, og drøfte på hvilke måter humoren brukes som virkemiddel for å formidle det allmennmenneskelige temaet ensomhet for barneleseren.

Problemstillingen er: Hvordan brukes humor for å formidle det allmennmenneskelige temaet ensomhet for barneleseren?
 

Referanser

Nathalie op de Beeck. 2018. «Picture-Text Relationships in Picturebooks». I: Bettina Kümmerling-Meibauer (red.). The Routledge Companion to Picturebooks. Routledge.

Bermejo, Diana Muela. 2021. «Humour in Children’s and Young Adult Literature: The Work of Gilles Bachelet». I: Children’s Literature in Education.

Cross, Julie. 2011. Humor in Contemporary Junior Literature. Routledge.

Markhus, Vegard. 2019. Det runde problemet. Aschehoug forlag.

Nikolajeva, Maria. 2018. «Emotions in Picturebooks». I: Bettina Kümmerling-Meibauer (red.). The Routledge Companion to Picturebooks. Routledge.

Nilsen, Alleen and Don Lee Freed Nilsen (2000). Encyclopedia of 20th-Century American Humor. The Oryx Press.

Ommundsen, Åse Marie. 2022. “Cognitively Challenging Picturebooks and the Pleasures of Reading: Explorative Learning from Picturebooks in the Classroom.” In: Ommundsen, Haaland and Kümmerling-Meibauer Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Studies in Language and Literature Learning. Routledge.

Wexelsen, Rebecca og Camilla Kuhn. 2020. Ulf er uvel. Ena forlag.

 

Om (about):

Åse Marie Ommundsen

Professor i nordisk litteratur ved Oslo Metropolitan University (OsloMet- storbyuniversitetet) og professor II ved Nord universitet. Hun er en internasjonalt anerkjent barnelitteraturforsker, og har publisert bøker og artikler om barnelitteratur på norsk, dansk, engelsk, fransk, persisk, ukrainsk og nederlandsk, samt forelest som gjesteforeleser og keynote speaker over hele verden. Hun leder det internasjonale forskningsprosjektet «Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning».

Nylige publikasjoner: Exploring Challenging Picturebooks in Education: International perspectives on language and literature learning (Routledge 2022, redaktør sammen med Gunnar Haaland and Bettina Kümmerling-Meibauer), “Taboo” i Keywords for Children’s Literature and Culture (Christensen, Nel, and Paul, New York University Press 2021, “Children’s Rule in Comic Strips and Television Series” i Child Autonomy in Child Governance in Children’s Literature: Where Children Rule (Kelen and Sundmark, Routledge 2019), “Picturebooks for adults” i The Routledge Companion to Picturebooks (Kümmerling-Meibauer, Routledge 2018) og “Competent Children: Childhood in Nordic Children’s Literature from 1850 to 1960” i Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking (Aasgaard, Bunge and Roos, Routledge 2018). I 2013 ble Ommundsen tildelt Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur.


Tone Louise Stranden

Ph.d.-student ved Oslo Metropolitan University (OsloMet- storbyuniversitetet) i forskningsgruppen Challenging Picturebooks in Education, der hun holder på med en doktoravhandling om utforskende arbeid med utfordrende bildebøker i begynneropplæringen.

photo
Åse Marie Ommundsen
photo
Tone Louise Stranden
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15