Joanna Cymbrykiewicz

Onsdag (Wednesday), 13:00–13:30, H140

Affiliering (affiliation): Adam Mickiewicz Universitet i Poznań, POL

Abstract:

Dyrebiografier – komik eller alvor?
Nogle bemærkninger om Dorrit Willumsens Tøs – et hundeliv (2002)


Biografier af dyr er ikke så populære i Danmark og Norden som i andre lande, såsom f. eks. Tyskland eller England. Der findes dog nogle litterære tiltag til at skabe sammenhængende og meningsfulde fortællinger om konkrete dyrs livsforløb, som på flere måder ligner ”almindelige”, dvs. menneskelige biografier. Dorrit Willumsens Tøs – et hundeliv (2002) kan henregnes til genren, idet den skildrer forfatterens grand danois’ korte, men intensive liv.

Med udgangspunkt i animal studies og biografiforskning gør jeg forsøg på at indkredse genren ”dyrebiografi” med Willumsens bog som eksempel. Jeg sammenholder den med menneskebiografier ved at påpege biografigenrens narrative elementer, som også optræder i Tøs. Fortællemåden, som tager det antropocentriske perspektiv i brug, gør bogen til et humoristisk værk, hvori en hund tilskrives menneskelige egenskaber, følelser og reaktioner. Jeg argumenterer imidlertid for at bogens humor, som har sin kilde i det antropocentriske tanke- og erkendelsesmønster, blot er en sidegevinst i en dybere og mere omfattende diskurs. Jeg opfatter nemlig komikken i Willumsens dyrebiografi som en af flere fortællestrategier som anvendes for at tackle sprogets og den menneskelige forestillingsverdens utilstrækkelighed i forhold til et ikke-menneskeligt væsens livsfortælling.


Om (about):

Professor ved Institut for Skandinaviske Studier ved Adam Mickiewicz Universitet i Poznań, Polen.

Akademisk karriere:                      

  • 2003-2007 ph.d. studerende i dansk litteraturvidenskab ved Institut for Skandinaviske Studier, Adam Mickiewicz Universitet i Poznań, Polen.
  • 2007 – ph.d. afhandling Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej (Dødsmotiv i moderne dansk poesi)
  • fra 2012 – skønlitterær oversætter fra dansk til polsk
  • 2014-2017 -  deltagelse i forskningsprojektet: Litanic Verse in the Culture of European Regions (under Det Nationale Forskningscenter i Polen ”NCN”, projektets leder: prof. Witold Sadowski, Universitetet i Warszawa.
  • 2019 – dr habil. -  afhandling Biografia jako pretekst. Modele współczesnych duńskich biofikcji (Biografi som påskud. Mønstrer af moderne danske biofiktioner)

Forskningsinteresser:                     

  • danske biofiktioner og exofiktioner
  • nordisk litanidigtning
  • moderne dansk dødedigtning
  • litterære billeder af sygdom
  • litterær oversættelse

 

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15