The Einar Hansen Lecture 2017

Litteraturens mange køn

– Om nordisk kvindelitteratur i de første tiår af det 21. århundrede

av Anne-Marie Mai

Anne-Marie Mai är en av Skandinaviens mest framstående litteraturvetare och har som sådan erhållit flera utmärkelser och priser. Hennes forskning spänner brett över ämnen som dansk litteratur, samtida nordisk litteratur, nordisk kvinnolitteraturhistoria, skandinavisk upplysningstid och litteraturhistoriografi.

(läs som pdf)

 
Anne-Marie Mai
Anne-Marie Mai är professor i litteratur på Institut for Kulturvidenskaber vid Syddansk Universitet.
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2023-02-07