Aldona Zanko

Onsdag (Wednesday), 14:00–14:30, H140

Affiliering (affiliation): Adam Mickiewicz Universitet i Poznań, POL

Abstract:

”The more they stared, they less they were sure of what they saw”
Om postmodernistiske bearbejdelser af H.C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder med fokus på humor og satire


H.C. Andersens eventyrkunst er en veletableret del af verdens litteraturkanon. Denne succes skyldes  ikke mindst forfatterens forkærlighed for satire pakket ind i et enkelt, humoristisk sprog, der kendetegner langt de fleste af hans allermest populære eventyr. For Andersen selv var humor ”det egentlige salt” i eventyrene. Han brugte det både som udtryk for betydninger, der rækker ud over ”det naive”, og som middel til at holde sin stil ”frisk og ufordærvet” (Møllehave 1985). Sat i relation til sin egen tid, såvel som vores samtid, optræder Andersen som en mønsterbryder, hvis liv og værk peger frem mod det moderne (Blom et al. 2014). Den primære forståelsesramme for hans skrivekunst er dog alligevel den tid, som forfatteren selv levede i, dvs. romantikken. I forbindelse hermed kan man spørge, hvilken genlyd Andersens satiriske tone giver i dag, hvor selve eventyret som genre gøres til genstand for ironi.

I mit oplæg vil jeg gerne nærme mig dette spørgsmål med afsæt i fire postmodernistiske bearbejdelser af H. C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder: The emperor's new clothes (1994), af James Finn Garner, The emperor's clothes are news (1994), af William J. Brooke, Clad in gossamer (1999), af Nancy Kress, og Gangsterens nye klæder (2012), af Manu Sareen. Teksterne tilhører genren ”revisionary fairy-tale fiction”, der fik sit gennembrud  i 1970'erne. Under denne betegnelse placerer man eventyrgenfortællinger skrevet med henblik på at udforske genrens  relevans i mødet med den postmoderne realitet. De såkaldte ”revisionary fairy tales” er et veludforsket område i den engelsksprogede eventyrforskning. Det, der kommer i fokus er her dog  især nye versioner af traditionelle folkeeventyr. Tekster, der bygger på Andersens kunsteventyr omtales derimod kun sjældent.

Om (about):

  • 2010 – 2014 – ph.d.-studerende i dansk litteraturvidenskab ved Institut for Skandinaviske Studier, Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, Polen.
  • 2014 – ph.d.-grad i nordisk litteraturvidenskab (afhandlingens titel: Moderne dansk kortprosa i dialog. En genreundersøgelse ud fra er intertekstuelt perspektiv, udgivet under samme titel af forlaget Peter Lang i 2015)
  • 2014-2017: deltagelse i forskningsprojektet: Litanic Verse in the Culture of European Regions (projektet blev finanseret af Det Nationale Forskningscenter i Polen ”NCN”, projektets leder: prof. Witold Sadowski, Universitetet i Warszawa)
  • 03.-06.2015 – ophold som gæsteforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet finanseret af Det Nationale Forskningscenter i Polen ”NCN”); forskningsområde: litanisk digt som genre i dansk litteratur fra romantikken til 1930'erne
  • siden 2016 – fastansat som adjunkt ved Institut for Skandinaviske Studier, Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, Polen; arbejdsopgaver: undervisning i dansk sprog og litteratur, forskning i dansk og nordisk litteratur

Forskningsinteresser: intertekstualitet i nordisk litteratur, minimalisme, kortprosa, dansk digtning, H.C. Andersens eventyrforfatterskab, eventyr som genre, genfortælling som genre, postmodernisme postmodernistiske genfortællinger af Andersens eventyr, reception af H.C. Andersens eventyr i postmodernismen.

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15