Cecilie Takle

Fredag (Friday), 10:00–10:30, H135b

Affiliering (affiliation): Universitetet i Agder, NOR

Abstract:

Fra alkoholisert overgriper til komisk surrekopp
Om humor i Bjarne Reuters Busters verden i bok og på film


Dette bidraget vil undersøke humor i tre ulike versjoner av fortellinga om Buster Oregon Mortensen. Bjarne Reuters barnebok Busters verden kom ut 1979, og er første del av en trilogi. Fem år seinere ble fortellinga utgitt som spillefilm og TV-serie, regissert av Bille August, og fortellinga kom i atter ny drakt i 2021, denne gangen med tittelen Buster Oregon Mortensen, regissert av Martin Miehe-Renard.

Denne adaptasjonsanalysen handler ikke bare om å sammenlikne filmutgivelsene opp mot papirboka som et opprinnelig forelegg, men om å reflektere over de ulike medietypenes premisser for å formidle fortellinger for barn, med fokus på balansen mellom alvor og humor. Min påstand er at fortellinga er langt mer alvorstung i bokform enn på film, og at denne fortellinga inneholder det vi i dag ville karakterisere som alvorlig mobbing og overgrep, og sosiale problemer som fattigdom og alkoholisme. I filmversjonen fra 1984 er flere av disse innslagene kraftig nedtona, kun implisert eller heilt fraværende, og i den nyeste filmversjonen fra 2021 er mobbing i form av fysisk vold erstatta med buksevann og spydigheter. Overgrep og foreldres alkoholmisbruk er utelatt fra fortellinga, og de voksnes problemer har fått en annen karakter og et annet uttrykk.

Humoren er til stede i alle de tre tekstene, men den arter seg veldig ulikt i de forskjellige versjonene, og hva eller hvem man tuller med, og hvordan man tuller varierer veldig fra tekst til tekst. Hvordan humoren formidles kan, etter min mening knyttes til de respektive medienes premisser for å etterlikne et barneperspektiv.

Som teoretisk utgangspunkt for denne drøftelsen vil jeg blant annet bruke Irina Rajewskys (2005) og Martin Puchners (2011) idéer om intermedialitet og adaptasjon, og poenger om humor av Bergson (1971), Baudelaire (1978) og Critchley (2002). I tillegg vil jeg støtte meg til teori om forestillinger om barneperspektiv i litteratur, av blant annet Asplund Carlsson (2003) og Birkeland, Risa og Vold (2019).
 

Stikkord

Bjarne Reuter, Busters verden, adaptasjon, barnelitteratur, humor, medier, barneperspektiv


Om (about):

Cecilie Takle er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. Hun underviser i litteratur på barnehagelærerutdanninga og lærerutdanninga. Takle forsker på nordisk barne- og ungdomslitteratur, og særlig på fantastisk litteratur for barn og unge. Hun har skrevet doktoravhandling om framstillinger av ære i Siri Pettersens Ravneringene, og er ellers aktuell med artikkelen «Tove Janssons bildebok Vem ska trösta knyttet? som heltedikt» (2021) i Barnboken og med artikkelen «Urbane grenseoverskridelser. Om fantasy og skrivestartere» i boka Elevene og litteraturen (2022).

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15