Hadle Oftedal Andersen

Torsdag (Thursday), 10:00–10:30, H140

Affiliering (affiliation): Universitetet i Stavanger, NOR

Abstract:

Dag Solstad er – eventuelt sammen med Kjartan Fløgstad – den sentrale norske prosaforfatteren i Norge de siste 50 årene. I fleire av romane hans finner man en særpreget, off beat humor. Det som er mindre kjent, er at han i 1960-årene skrev en håndfull dikt. De fleste av disse diktene er humoristiske vrier på tradisjonelle, høytidsfylt diktformer: Ett dikt handler om å stå på Akropolis. Et annet om mennesker fra Vest-Norge som befinner seg i Oslo og skriver bøker om Vest-Norge.

Siktemålet med min studie er å vise at disse diktene inngår i en større bølge av dikt skrevet av yngre norske lyrikere på denne tiden, der humor blir brukt bevisst for å flytte poesien ned på et mer jordnært og hverdagslig nivå. De forfattere det er aller mest nærliggende å dra inn i denne sammenhengen, er Jan Erik Vold og Einar Økland.

Utover dette vil presentasjonen – med påfølgende publikasjon som artikkel – forhåpentligvis føre til at Dag Solstads få, men eminente dikt blir del av bildet av hans forfatterskap.
 

Om (about):

Professor i nordisk litteratur, Universitetet i Stavanger.

photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-16