Nordisk kultur i världen

En serie symposier i samarbete med Föreningen Norden Lund

Tidigare symposier:

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk (CSS)

Föreningen Norden & Kulturen i Lund bjuder in till ett

Heldagssymposium om
NORDISK ARKITEKTUR OCH DESIGN I VÄRLDEN

Tisdagen den 19 april 2022

i Kulturens aula på Tegnérsplatsen 6 i Lund

Program:

 • 10.00 Centre for Scandinavian Studies och Föreningen Norden inleder dagens symposium om Nordisk arkitektur och design i världen
 • 10.20 Anne-Louise Sommer, Museumsdirektör vid Designmuseum Danmark och adjungerad professor vid Syddansk Universitet: Nordisk identitet og formgivning – Historisk og nu
   
 • 11.30 – Lunch –
   
 • 12.40 Gustav Olsson, museichef på Kulturen: Kulturen i Lund och världen
 • 13.00 Björn Fritz, Lunds universitet: Hur blev det skandinavisk design?
 • 14.00 Pernilla Rasmussen och Philip Warkander, Lunds universitet: Design: svenskt mode nu och då
 • 15.00 Johanna Rosenqvist, Linnéuniversitetet Växjö och Konstfack, Stockholm: Design och genus, en performativ historia 
   
 • 16.00 – Avslutning –

Sponsorer: Einar Hansens Allhems Stiftelse och Letterstedtska föreningen.

Symposium: New Nordic Cinema (with a touch of literature)

Thursday, September 19, 2019 – 13:15 18:00
Språk- och litteraturcentrum, Absalon A129b

You are warmly welcome to this research seminar focusing on Nordic film and television of the past two decades, with particular emphasis on works that have gained international circulation and attention. Presentations and discussions will primarily highlight narrative, aesthetic and cultural aspects of these works, aiming to discern challenges, perspectives and possibilities for further studies of contemporary New Nordic Cinema cultures.

Programme

 • Welcome and introduction

 • Anders Marklund, Lund University, Nordic Film and TV Adaptations: Festivals, Awards and Circulation

 • Sophie Wennerscheid, University of Copenhagen: Nature, Humans and Technology in Contemporary Nordic Film and Literature

 • Jaakko Seppälä, University of Helsinki: On the Functions of Nordic Noir Stylistic Devices

 • Eva Novrup Redvall, University of Copenhagen: Screenwriting and Storytelling for Children and Young Audiences

 • Ove Solum, University of Oslo: Certain Tendencies in modern Norwegian Cinema, Cultural and Aesthetic aspects

 • Matthias Bauer, University of Flensburg: POV, Narration and Empathy

 • Helle Kannik Haastrup, University of Copenhagen: Complex Characters & Storytelling in New Nordic Art House Cinema

 • New Nordic Cinema: Concluding discussion/remarks

The research seminar is arranged through a collaboration between Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, Film Studies (both from the Centre for Languages and Literature) and Föreningen Norden.

Symposium – "Nordens litteratur i världen"


Se på Youtube!

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, Föreningen Norden, Lund, och Lundensiska litteratursällskapet bjuder in till ett heldagssymposium lördagen den 19 maj 2018, i LUX Aula, Helgonavägen 4, Lund.

Ladda ner affisch

Program:

 • 10.15 Anders Mortensen och Rikard Schönström (CSS): Vad är nordisk världslitteratur

 • 10.40 Robert William Rix (København): Correspondences: Swedenborg’s Influence on World Literature

 • 11.05 Cian Duffy (Lund): British Romanticism and Scandinavia

  • 11.30 kaffe

 • 11.50 Monica Wenusch (Wien): Transmission og reception: moderne skandinavisk litteratur i Tyskland omkring år 1900

 • 12.15 Ian Giles (Edinburgh): Selling Scandinavian Literature to British Readers 1917-2017

  • 12.40–13.30 Lunch

 • 13.30 Anna Smedberg Bondesson (CSS): Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf

 • 13.55 Davide Finco (Genoa): Nordisk barnlitteratur som förebild i Italien

 • 14.20 Lill-Ann Körber (Oslo/Berlin): Postkoloniala och dekoloniala perspektiv på nordisk världslitteratur

  • 15.00 kaffe

 • 15.20 Robert Zola Christensen (CSS): Money talks. Nordic Noir i verden

 • 15.45 Panelsamtal mellan symposiets medverkande: Nordens litteratur i världen och Nordisk världslitteratur

Inträde: 100 kronor (– självkostnadspris för servering av förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) som måste inbetalas senast den 15 maj till Lundensiska litteratursällskapets bankkonto på SEB 5624 – 1057863 (var noga med att ange deltagarens efternamn).

Medtag den 19 maj utskrift av banköverföringen, vilken tjänar som inträdesbiljett i entrén och där byts mot lunchbiljett.

Lunchen består av fylld baguette (av bättre slag, olika alternativ) samt dryck. Behov av specialkost meddelas senast den 15 maj till lundslitteratursallskap@gmail.com, där även frågor av varjehanda slag rörande symposiet besvaras.

Föreningen Nordens logotype

Information om vår samarbetspartner Föreningen Norden i Lund kan hittas här.

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2023-01-20