Ansök om medel

Med dagpenning avses utlandstraktamente enligt skatteverkets tariffer för aktuellt år, normalbelopp för hel vecka, med avdrag för de dagar då vistelsen finansieras av medel från Erasmus.

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2023-03-29