Medel för korttidsutsända svensklärare i Europa

Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet (CSS) och Svenska institutet (SI) arbetar för att främja samarbete mellan svenska och utländska lärosäten i Europa som bedriver undervisning och forskning i svenskämnet (språk, litteratur, media, kultur). Som ett led i detta erbjuder vi lärare vid svenska universitet och högskolor möjlighet att söka medel för att stanna kvar ytterligare en tid vid ett utländskt lärosäte i samband med ett Erasmusutbyte, i syfte att stärka värdinstitutionens anknytning till lärosäten i Sverige genom utbildnings- och forskningssamarbeten. 

Ett Erasmusutbyte ger ofta inte möjlighet att stanna mer än högst två veckor. CSS:s och SI:s utlysning gör det möjligt för lärare att söka medel för att utöka vistelsen vid värdinstitutionen till att sammanlagt omfatta fem veckor inklusive Erasmusutbytet. De medel som härmed utlyses avser dagpenning i värdlandet under de veckor som inte omfattas av Erasmusavtalet.

Ansökan som ska redogöra för och dokumentera följande:

  1. Lärarens överenskommelse med sin heminstitution om utresan
  2. Hur utresan uppfyller kraven för täckande av resekostnader genom medel från Erasmus, som läraren samtidigt ska ansöka om via de formulär som det egna lärosätet anvisar
  3. Den överenskommelse som ligger till grund för ansökan mellan läraren och värdinstitutionen rörande tjänstgöring, ersättning, arbetsplats och boende
  4. En beskrivning av hur vistelsen syftar till att gagna värdinstitutionens anknytning till lärosäten i Sverige genom utbildnings- och forskningssamarbeten

Tjänstgöringen kan bestå av dels undervisning vid värdinstitutionen, dels planering av samarbeten med svenska lärosäten. Ansökan ska undertecknas gemensamt av den utresande läraren och värdinstitutionen. Ett halvår efter hemkomsten skrivs en kort rapport där den utresande läraren redogör för och utvärderar verksamheten som bedrivits under vistelsen.

En sakkunnig kommitté vid Centre for Scandinavian Studies granskar ansökningarna och upprättar ett förslag till rangordning för Svenska institutet som tar beslut om utdelning. De tilldelade medlen ska förbrukas inom 18 månader efter beslutsdatum.

De kontakter och förhandlingar mellan lärare och värdinstitution i Europa som en ansökan förutsätter kan förmedlas genom ett interaktivt forum som återfinns på stödordningens hemsida, där även kontinuerligt uppdaterad information om kommande utlysningar, formulär för ansökning och utvärdering, samt rapporter från tidigare vistelser tillhandahålls.

För vidare information och frågor om stödordningen, kontakta:

Kontaktperson på Svenska institutet:

Svenska institutets logga

Svenska institutet

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2023-03-29