Anna Nygren

Fredag (Friday), 10:00–10:30, H140

Affiliering (affiliation): Åbo Akademi, FIN

Abstract:

Språklig humor i Monika Fagerholms Vem dödade bambi?


Monika Fagerholms senaste roman, Vem dödade bambi? (2019) behandlar det mycket icke-humoristiska temat våldtäkt. Romanen skildrar hur Sascha Anckar utsätts för en brutal gruppvåldtäkt, och hur förövarna inte döms för brottet. Berättelsen äger rum i den fiktiva finlandssvenska orten Villastan, och bygger, enligt Fagerholm själv, delvis på verkliga händelser. Fagerholms språk har lyfts fram som postmodernt (Helle, 2016), gurleskt (Österholm, 2016) och ytterst intertextuellt. Om just Bambi har Julia Tidigs skrivit om hur Fagerholm använder musik och mångspråklighet för att skapa romangestalternas livsberättelser. Jag vill i detta paper lyfta fram hur Fagerholms språk dessutom bär på en tydlig humor, som i förhållande till romanens handling blir både brutal och drabbande. Hittills har humorn i Fagerholms verk endast utforskats av Hanna Lahdenperä, som i sin analys av DIVA lyfter fram hur användandet, och felanvändandet, av filosofiska begrepp skapar en destabiliserande humoristisk effekt (Lahdenperä, 2016, 2021).

Mitt avhandlingsprojekt behandlar i sin helhet våldtäktsnarrativ och kollektivitet i Fagerholms Bambi. Jag hävdar att humorn är en ingrediens i Fagerholms berättande av just våldtäkten och av kollektivet. Genom citat, som upprepas, översätts och felöversätts, genom komiska djurnamn, såsom hunden Nöffi, och genom skildringar av vardagliga tillkortakommanden på ett absurt sätt, skapar Fagerholm en litterär värld där det tycks omöjligt att avgöra vad som är parodi och vad som är allvar.

Detta paper undersöker hur Fagerholm använder sig av humor för att skapa en kuslig och obehaglig effekt. Det är en språklig humor som skapar ett slags njutning vid läsningen – vilket kan verka drastiskt med tanke på att romanen skildrar en våldtäkt och dess efterdyningar. Jag vill dock hävda att just humorn och den humoristiska effekten av berättandet är det som gör skildringen av våldtäkten och det kollektiv som omger den så drabbande och tragisk.


Om (about):

Doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi (sedan våren 2021), samt adjunkt i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Publikationer:

  • “A special place in the heart: Human-animal affection in Lena Furberg’s Stallgänget på Tuva” i LiR.Journal (2016:7)
  • ”ETT FLICK-GENI & det gurleska, gotiska & kusliga i Pretty Little Liars” i Tidskrift för genusvetenskap (2019:40)
  • ”Men i hjärtat fanns ingen annan. En studie om relationen mellan häst och flicka i Lena Furbergs Stallgänget på Tuva” i Samlaren (2020:141)

Konferenser etc:

  • 2015 Nordic Summer University: Exploring the Affect, presentation av paper.
  • 2016 International Girls Studies Association Conference, University of East Anglia, Norwich, presentation av paper.
  • 2016 Horse Tales Conference, Homerton College, Cambridge, presentation av paper.
  • 2016 Summer school: Producing Girlish Knowledge, Helsinki, presentation av paper.
  • 2017-2018 I flicklaboratoriet: Tolkning pågår, samarbete mellan Flickforsk! och Stadsteatern Skärholmen.
photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-16