Lediga svensklärartjänster i utlandet

Published 8 February 2021
Affisch

Svenska institutet utlyser nu lediga lärartjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i utlandet för tillträde hösten 2021.

Lediga tjänster finns i

• Frankrike
• Litauen
• Polen
• Ryssland
• Tyskland

Ytterligare tjänster kan tillkomma. Tjänsterna utlyses under förutsättning att nuvarande svensklärare inte fortsätter sin tjänstgöring och att SI får tillräckliga medel till förfogande för att stödja verksamheten.

De lärare som förmedlas via SI kallas ”utlandslektorer”, men det är oftast inget krav på att man ska vara disputerad för att kunna söka tjänsterna. Som utlandslektor är man anställd av det utländska universitetet, vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Kraven på formell utbildning liksom innehållet i tjänsterna varierar. Många som söker är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och andra språk. Det är viktigt att du läser vad som gäller för respektive tjänst.