Fördomsfönster Öresund får UNESCO-pris!

Published 11 December 2020
Kate Plaskonis med LUCS-priset 2020

Vi är stolta att meddela att Kate Plaskonis från organisationen Mine som leder projektet Fördomsfönster Öresund som CSS deltar i har fått UNESCO-organisationen LUCS pris 2020.

LUCS står för Local Unesco Collaboration Sweden och invigdes i maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Formellt ingår centret i samarbete med både Unesco och Svenska Unescorådet.

LUCS-priset uppmärksammar årligen en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan.

Du kan läsa mer om Kates jobb och Mine här och om vårt gemensamma projekt Fördomsfönster Öresund här.

Så här presenterar LUCS årets pristagare:

2020 års LUCS-pris går till Kate Plaskonis, marknadschef på MINE, för hennes insatser för en inkluderande arbetsmarknad och mångfald i Öresundsregionen.

Kate Plaskonis arbetar som marknadschef på MINE och är projektledare för Fördomsfönster Öresund. I sitt arbete skapar Kate nya jobbmöjligheter för utrikesfödda och får företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av den kompetens som finns hos utrikesfödda.

Med projektet Fördomsfönster Öresund har hon både den danska och svenska sidan av Öresundsregionen i fokus, och skapar jobbkontakter mellan arbetssökande, utrikesfödda malmöbor och danska företag som söker arbetskraft. I detta ingår att förstå och riva barriärer i form av fördomar om vad som går att göra eller inte.

Kate har i samarbete med företag och organisationer bidragit till att ca 60 utrikesfödda individer har fått anställning i Öresundsregionen, och att mer än 100 företag har intervjuats kring arbetsgivarnas attityder till att anställa människor med utländsk bakgrund.

Kate erhåller årets LUCS-pris då hon genom sina insatser påverkar individers framtidsutsikter och organisationers roll i samhället. Hon bidrar därmed till interkulturell dialog och social hållbarhet i Öresundsregionen.

”För mig betyder priset otroligt mycket”, säger Kate. ”Jag känner mig väldigt glad att samhällsnyttiga insatser lyfts upp. Flera positiva exempel ger uppmuntran för andra att agera. Vi måste bli bättre på att se kompetensen och skapa fler möjligheter för individer att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som vi bidrar till ett mer inkluderande och fredliga samhälle.”

Kate Plaskonis utsågs till pristagare av LUCS styrelse och mottog priset under en webbsänd dag om demokrati som arrangerades av LUCS och Mångkulturellt centrum den 19 november.