Stipendiat i nordisk litteratur (Ph.D.), Norge

Published 26 November 2020
Ibsensenterets bibliotek
Ibsensenterets bibliotek

En stilling som stipendiat innenfor fagfeltet nordisk litteratur er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. ILN omfatter to forskningsmiljøer knyttet til fagfeltet, nordisk litteratur og Senter for Ibsen-studier.

Fagmiljøet Nordisk litteratur bedriver forskning av høy kvalitet på sentrale nordiske forfatterskap, litteraturhistorie, litteraturkritikk, bokhistorie, resepsjon, narratologi og samfunnsrelevante temaer.

Senter for Ibsen-studier er et tverrfaglig og internasjonalt orientert miljø som produserer Ibsen- forskning av høy kvalitet innen resepsjons- og adaptasjonsstudier, digital humaniora, performance- studier, bokhistorie og tekstanalyse. Senteret har utviklet en rekke digitale ressurser som åpner opp for nye metoder og tilnærminger.

Fagmiljøet Nordisk litteratur og Senter for Ibsen-studier inviterer kvalifiserte søkere til å levere søknad med prosjektbeskrivelse.

ILN har flere forskergrupper og forskernettverk som kan fungere som et godt nettverk i stipendiatperioden.

Klikk på lenken for mer informasjon.