PhD stipendiatt i litteratur og økologi, Norge

Published 28 October 2020
Graphics

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap vid Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i litteratur og økologi. Søknadsfrist 1. desember 2020.

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat i norsk-, engelsk- og spanskspråklig litteraturvitenskap, innenfor temaet «Litteratur og økologi». Stipendiaten vil være tilknyttet Forskergruppe for estetikk: teori, analyse, praksis ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, og hovedarbeidssted vil være campus Bø. Antatt tiltredelse er 01.02.2021, eller etter avtale med instituttet. Stillingen lyses ut som del av USN-satsingen på bærekraft, og den er knyttet til Institutt for språk og litteratur. Nærmeste overordnede er instituttleder.

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, med mindre den aktuelle søkeren helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver. Ansettelse vil i et slikt tilfelle skje for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt, og undervisningsdelen vil avvikles i samarbeid med fagmiljøet på studiestedet.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiaten skal utforme et selvstendig forskningsprosjekt innenfor en økokritisk ramme, og innenfor det nordisk-, engelsk- eller spanskspråklige litteraturfeltet. Stillingen åpner for ulike metodiske og teoretiske vinklinger. Prosjektet kan for eksempel være knyttet til filosofiske, estetiske, politiske, feministiske eller retoriske lesninger av skjønnlitterære tekster i ulike sjangre (romaner, noveller, lyrikk, drama). Det vil være åpent for studier både av nyere «økolitteratur» – altså litteratur som tematiserer menneskets rolle i dagens klimakrise – og av eldre litteratur som kan nyleses innenfor en økokritisk horisont. Eksempler på relevante tematiske nedslag:

  • Hvordan kan ødeleggelser av økosystemer påvirke det ontologiske forholdet mellom menneske og sted?
  • Hvordan kan ødeleggelser av økosystemer påvirke etablerte sosiale skillelinjer innenfor (for eksempel) en postkolonial, nykolonialistisk eller nyliberal horisont?
  • Hvordan kan litteraturen yte motstand mot ødeleggelsen av miljøet og mot de ideologiske strukturene som ofte ligger til grunn for dem
  • Hvordan kan etablerte estetiske kategorier og begreper – f.eks. det skjønne og det sublime – forstås innenfor rammen av et økologisk perspektiv?
  • Hvordan kan skjønnlitterære tekster belyse aspekter ved forholdet menneske-natur som peker i retning av bærekraft framfor økt utnyttelse og ødeleggelse? 
  • Hva er en økologisk estetikk, og kan en økologisk estetikk som innlemmer mennesket i dynamiske biologiske nettverk også ha etiske implikasjoner?
  • Hvordan kan skjønnlitterære tekster bidra til å belyse forholdet mellom dyr og mennesker i en tid hvor biodiversiteten trues («den sjette masseutryddelsen»)? 

Søkerne bes om å formulere en kort prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider), hvor tematiske, teoretiske og metodiske valg presenteres.

Les mer och søk her: www.jobbnorge.no/ledige-stillinger