Ordbro - Ett projekt om svensk och dansk språkkultur

Published 30 September 2020
CORS screenshot

När andra broar stänger, öppnar Centrum för Öresundsstudier upp projektet Ordbro! Vi sätter fokus på och undersöker språk och språkkultur i det svenska och danska språket. Vi ber personer med olika bakgrund, inriktning och modersmål att utveckla hur de ser på ett visst danskt eller svenskt ord, begrepp eller talesätt. Centrum för Öresundsstudier kommer framöver att samla texter till en Ordbro-lista av begrepp som är talande i förhållande till svenskhet och danskhet.

År 2020 har Öresundsbron konkret länkat samman Danmark och Sverige i tjugo år. Länken började med många tal och förhoppningar om hur bron skulle leda till en framgångsrik Öresundsregion. Idag är det istället en länk med stora begränsningar, med gränskontroller från båda sidor och olika sorters reseförbud. Men kontakterna finns där ändå - för alla som vanligtvis rör sig över bron, som samarbetar med eller arbetar i verksamheter på andra sidan bron eller har personliga kopplingar på båda sidor av Öresund. Egentligen har ju just den fysiska bron över Öresund bara funnits en kort period, om vi jämför med hur rörelserna över Öresund sett ut genom historien. Centrum för Öresundsstudier vill med projektet Ordbro både stärka och undersöka en annan länk över Öresund än den fysiska. 

Det danska och svenska språket kan för en person som inte talar något av språken verka identiska, men för personer som talar bara ett av språken verka helt olika. Orden i de båda språken visar inte bara skillnader i uttal och grammatik, utan skillnader i betydelse, som är kopplade till ländernas kultur, historia och samhällsdebatt.  

Med projektet Ordbro sätter Centrum för Öresundsstudier fokus på och undersöker språk och språkkultur i det svenska och danska språket. Vi ber personer med olika bakgrund, inriktning och modersmål att utveckla hur de ser på ett visst danskt eller svenskt ord, begrepp eller talesätt. Centrum för Öresundsstudier kommer framöver att samla texter till en Ordbro-lista av begrepp som är talande i förhållande till svenskhet och danskhet.  

Du hittar projektets texter här: https://www.cors.lu.se/publikationer/ordbro