IASS: Uttalande om kriget i Ukraina

Published 28 February 2022
IASS banner

International Association for Scandinavian Studies (IASS) uttrycker sitt ovillkorliga stöd till Ukraina och fördömer entydigt Rysslands angreppskrig. IASS är ett vetenskapligt sällskap vars grundläggande värderingar omfattar respekten för demokratiska styrelseskick, mänskliga rättigheter, och forskningens frihet. Vår verksamhet präglas av yttrandefrihet, internationellt samarbete, tolerans och mångfald.

Vi vill upprätthålla dessa värderingar, och uppmanar därför Ryssland att omedelbart avsluta sitt orättfärdiga angreppskrig och dra tillbaka sina trupper från ukrainskt territorium!

IASS är en organisation som samlar europeiska skandinavister. Bland våra medlemmar återfinns ukrainska skandinavister, och vi har den största respekt för den verksamhet som bedrivs vid Ukrainian Scandinavian Center i Kyiv. Vi uttrycker vårt djupaste deltagande med studenter och anställda vid våra partnerinstitutioner som berörs av konflikten. Vi uttrycker vår fulla solidaritet med det ukrainska folket, och med alla vetenskapliga institutioner i Ukraina. Ukraina och Norden har en lång och gemensam historia, och våra vänskapsrelationer med Ukraina är orubbliga. Vi ser fram emot att utveckla dessa relationer, under åren som kommer, med ett fritt och självständigt Ukraina.

/International Association of Scandinavian Studies (IASS)