Föreläsning: Ulf Peter Hallberg: Köpenhamn, vägen ut!

Published 17 May 2024
Ulf Peter Hallberg

Vi på Centre for Scandinavian Studies är stolta över att meddela att humanistiska fakultetens hedersdoktor 2024 Ulf Peter Hallberg, Berlin, föreläser om Lunds och Skånes vagabonder: Benedictsson, Hansson, Ekelund, Söderberg, Hallberg på SOL-centrum, Lunds universitet 23 maj kl 16:15-18:00. Föreläsningen följs av ett samtal mellan Hallberg och Anders Mortensen, Centre for Scandinavian Studies.

Evenemanget ingår i en serie om tre föreläsningar och filmvisningar av och med Ulf Peter Hallberg: Konst – Liv – estetik, med inspiration från Köpenhamn, Paris och andra städer, vid Lunds universitet 16–29 maj 2024. 

Plats: Hörsalen H104 SOL-centrum, Helgonabacken 12

Tid: 23 maj 2024, Kl: 16:15-18:00

Föreläsningen sker i arrangemang av Centre for Scandinavian Studies, SOL-centrum.