Call for Papers: Nordiska mytologiska gestalter i vår samtid

Published 10 March 2022
Tavla av John Bauer.

Universitetet i Caen arrangerar ett heldagssymposium på franska den 18 november i samarbete med Les Boréales-festivalen och Alexis de Toqueville-biblioteket.

Mytologiska, historiska och litterära karaktärer får nya skepnader i en mängd olika medier och genrer, och blir ofta omtolkade för att tilltala dagens publik. Detta heldagssymposium syftar till att undersöka hur vår förståelse av dessa mytiska gestalter har utvecklats sedan deras uppkomst och hur vi ser på dem idag, allra främst i populärkultur.


Abstracts på ca 400 ord samt en kort biobibliografi skickas till annelie.jarlunicaenfr senast den 10 maj 2022. Läs mer här.