Språkkurs i danska för svensktalande i sommar

Published 13 April 2023
Lunds universitet

Centrum för Öresundsstudier erbjuder kostnadsfri intensivkurs i danska för svensktalande i centrala Köpenhamn 26 juni - 30 juni 2023.

Kursen ger deltagarna baskunskaper i danska och är anpassad till svenskspråkiga deltagare. Målet är att snabbt förbättra förmågan att förstå, tala och skriva språket. Deltagare kommer också att ges kunskap om olika teman i danskt kultur- och samhällsliv. 

Kursen är i första hand avsedd för anställda och studenter vid universitet och högskolor i Sverige. Kursen ger inga akademiska poäng.

Läs mer om kursen och om hur du anmäler dig här: link