lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Samarbeten

Den internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier fungerar som ett samlande nätverk inte endast för enskilda forskare, studenter och andra intresserade av skandinaviska studier utan även som en mötespunkt för olika existerande nätverk och organisationer. 

Följande organisationer och nätverk ingår i detta samarbete:

Partner