lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skandinaviska resurser

IWCSS resursdatabas

IWCSS resursdatabas samlar information om alla typer av resurser som är av intresse för ämnet skandinaviska studier, t ex akademiska och andra organisationer, publikationer, konferenser, undervisning m m.

Barnlitterært forskningstidsskrift (BLFT)

Hemsida: www.childlitaesthetics.net/index.php/blft

Land: Norge

2000-7493

Kategorier: Litteratur, Danmark


Partner