lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ledig tjänst: lektor i dansk ved Universitetet i Gdansk

2016-03-17

Danskafdelingen ved Institut for Skandinavisk ved Universitetet i Gdansk søger ny lektor i dansk.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2016.

Ansøgningsfrist:

Der er ansøgningsfrist lørdag den 26. marts 2016

 

Se bigoad pdf-fil för information.

Partner