lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ledig tjänst: Professor i Litteraturvetenskap, Stockholms universitet

2016-01-28

Stockholms universitet utlyser nu en professur i Litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Ämnet litteraturvetenskap ingår i Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet tillsammans med musik-, teater- och konstvetenskap jämte idéhistoria. Det bedrivs undervisning inom ämnet på alla nivåer, och drygt femtio forskare (varav ett femtontal anställda doktorander) är knutna till institutionen. Litteraturforskning är ett av åtta ledande forskningsområden vid universitetets humanistiska fakultet. Institutionen för kultur och estetik erbjuder en av de starkaste forskningsmiljöerna inom ämnet litteraturvetenskap i Sverige.

Sista ansökningsdag är 25 februari 2016

För mer information, se här.

Partner