lu.se

CSS Database for Scandinavian Studies Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Framgångsrikt seminarium om dansk och svensk språkförståelse

2013-12-09

Den 15:e november gick konferensen "Från grannspråk till främmandespråk. Ett seminarium om dansk-svensk språkförståelse" av stapeln i Lund. Palestras hörsal var fullsatt då Lars Berggren, prodekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet, hälsade deltagarna välkomna.

Medverkade gjorde bl. a. Lars-Olof Delsing (professor i nordsika språk, Lunds universitet), Mari Bacquin (lektor i franska, Lunds universitet) och Robert Zola-Christensen (docent i nordiska språk, Lunds universitet), Frans Gregersen (professor vid Institutet för Nordiska studier och språkvetenskap, Köpenhamns universitet) och Anna Smedberg Bondesson (adjunkt vid Institutet för Nordiska studier och språkvetenskap, Köpenhamns universitet) , Henrik Rahm (docent i nordiska språk, Lunds universitet) samt språkpiloterna Ida Wettendorff och Thomas Henriksen.

Seminariet avslutades med en livlig paneldebatt där politikerna Karen Elleman (V), Hans Wallmark (M) och Magnus N:son Engelbäck (regionchef Företagarna Syd) diskuterade vilka konsekvenser den allt sämre språkförståelsen mellan Sverige och Danmark får, samt vad man kan göra för att reparera detta. De sista minutrarna släpptes även publiken in och många intressanta frågor lyftes innan seminariets moderator - journalisten Karin Arvidsson - drog streck i debatten och avrundade en mycket spännande och givande dag.

 

 

Här återfinns några av föredragshållarnas powerpointpresentationer:

 

Lars-Olof Delsing målade i sitt föredrag med den stora penseln och försökte beskriva hur språkgemenskaper kan fungera och hur de försvinner. Han visade också på en del undersökningsresultat från senare år och diskuterade vad den digitala revolutionen innebär för våra språkmöten och för grannspråksförståelsen. Här kan Delsings och Katarina Lundin Åkessons publikation Håller språket ihop i Norden hämtas hem gratis.

 Läs mer här.

 

Henrik Rahm presenterade ett kommande forskningsprojekt om lika sammanhang och olika språk, nämligen kundkommunikationen på Facebook för Nordea i Danmark och Nordea i Sverige. Forskningsprojektets fokus ligger på genrer, textstrukturer och expressivitet i kommunikationen. Henrik Rahm diskuterade även internationalisering, särskilt närinternationalisering i ett Öresundsperspektiv, samt det pragmatiska språkbruket i möten mellan grannländerna.

Läs mer här.

 

Frans Gregersen ifrågasatte självklarheten i att betrakta Öresund som en region, åtminstone från en köpenhamnsk horisont. Storstadssyndromet gör att huvudstaden vänder Skåne ryggen, menade Gregersen och tänkte sig att utmaningen därför ligger i att antingen skapa en ny sorts region (som inte funnits sedan 1500-talet) eller ta konsekvenserna av att det inte är en region.

Anna Smedberg Bondesson menade att vi bör gå från mål till medel, sluta att betrakta kunskapen i och om grannspråk som livsnödvändigt självändamål och istället upptäcka vilken smidig genväg till en ökad språklig sensibilitet och medvetenhet som grannspråken i kraft av de små nyansskillnaderna kan erbjuda.

Läs mer här.

 

 

Nyhetsrapportering om "Från grannspråk till främmandespråk" och dess rön:

 

Sydsvenskan 1

Sydsvenskan 2

Sydsvenskan 3

Sydsvenskan 4

Sydsvenskan 5

Norden i fokus 1

Norden i fokus 2

DR-Nyhederne

SVT

TV-Lorry

Politiken

Svenska Dagbladet

Nyhetsdatabasen

Språktidningen

Sproget

Språkförsvaret

Nordisk sprog og koordination

Partner