lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medlem

Medlemmar i den internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Anders Mortensen

E-post: anders.mortensen@litt.lu.se

Hemsida: www.sol.lu.se/person/AndersMortensen

Adress: Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet Box 201 221 00 Lund

Publikationer:
Utkommer den 24 september: "Framtidsutsikter för Scandinavian Studies", i Jönsson, M. (red.), Skandinavien i tid och rum. Acta series, 2. Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, Lund 2013 (http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3457793&fileOId=3878543)

Kategorier: Svenska, Litteratur, Sverige, Artonhundratal, Nittonhundratal, Nutid, Ekonomi, Filosofi

Partner