lu.se

CSS Database for Scandinavian Studies Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studier vid LU

Studier vid Lunds universitet

Lunds universitet erbjuder ett flertal kurser, i en mängd ämnen, som på ett eller annat vis tangerar Scandinavian Studies. Nedan följer ett urval av de kurser som för närvarande erbjuds, samt länkar till de berörda institutionerna och kurserna.

 

Litteratur, språk och kultur (Språk- och litteraturcentrum)

Svensk och dansk litterär kanon i historiska och teoretiska perspektiv (Ingår i masterprogrammet Litteratur-Kultur-Medier. Gavs senast höstterminen 2015. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2017). 

Skandinavisk barn- och ungdomslitteratur (Ingår i masterprogrammet Litteratur-Kultur-Medier. Ges vårterminen 2017).

Ibsen, Strindberg och det moderna dramat (Ingår i masterprogrammet Litteratur-Kultur-Medier. Gavs senast höstterminen 2016).

Regionernas Europa - Nordeuropa i fokus (Fortsättningskurs. Ges vårterminen 2017).

Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs (ges  vårterminen 2017).

Nordisk språkvariation (ges vårterminen 2017).

 

 Konsthistoria och kulturvetenskap (Institutionen för kulturvetenskaper)

Modern Design in Scandinavia (gavs senast höstterminen 2016. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2017. Kursen ges på engelska).

Swedish Art in a Scandinavian Context (ges vårterminen 2017. Kursen ges på engelska)

Introduction to Scandinavian Culture and Society (ges vårterminen 2017.  Kursen ges på engelska).

 

Genusvetenskap (Genusvetenskapliga institutionen)

Scandinavian Models of Equality - Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State (ges varje termin, på engelska).

Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia (ges varje termin, på engelska).

 

Historia (Historiska institutionen)

Swedish History from a Nordic Perspective (nästa kurstillfälle är höstterminen 2017).

Partner