lu.se

CSS Database for Scandinavian Studies Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

CSS Publications

CSSPublications.net är CSS nya plattform för våra olika digitala och nätbaserade projekt. 

Först ut bland dessa är den nätbaserade tidskriften Rethinking Scandinavia som är tänkt att fungera som en hybrid mellan en klassisk akademisk tidskrift och en mera populärvetenskaplig publikationsform som förenar djup och koncentration med tillgänglighet och interaktion.

Det första numret, med temat "Kanon Revisited", är fortfarande under uppbyggnad men vissa av artiklarna kan läsas redan nu. 

Partner