lu.se

CSS Database for Scandinavian Studies Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Acta-serien

CSS är mycket stolta över att få presentera sin acta-serie, med antologier av största intresse för skandinavister.

Antologierna kan beställas via mail till skriftserier@ht.lu.se

Antologi 1 Transformationer

Antologi 2 Skandinavien i tid och rum

Kontaktinformation

Huvudredaktör

Mats Jönsson - mats.jonsson@litt.lu.se

Partner